El procés d'elaboració de l'oli d'oliva verge extra que comercialitza Agromaials comença a les finques, on es cull les olives directament de l’arbre (mai del terra) mitjançant una primera passada amb un vibrador (màquina per a collir olives) i després, una segona passada, ara ja més manual que l’anterior, en la que es fan servir les pintes. La collita de les olives sempre es fa quan aquestes estan en el seu punt òptim de maduració, ja que així es treu tot el rendiment possible una vegada arriben al molí.

Una vegada recol·lectades les olives, aquestes son dipositades a granel dins el remolc i transportades el mateix dia cap a l’almàssera, de manera que el temps entre la collita i la molinada del fruit es redueix gairebé a hores. Aquesta part del procés és molt important; la cura en la collita del fruit i el ràpid transport fins al molí són els punts claus que segueix Agromaials per a obtenir un oli d’oliva verge extra de qualitat, ja que l’emmagatzematge del fruit després de la collita, o abans de portar-lo a molí, podria deteriorar el producte final i oxidar-lo.

Quan s’arriba al molí s’aboquen les olives a les tolves que tenen preparades per a la recollida del fruit. A partir d’aquí comença tota una sèrie de processos:

  • La mòlta: Les olives es renten amb aigua i després es molen amb uns martells trituradors que hi ha al molí.

  • La batuda: La pasta resultant es remou en una batidora perquè s'ajuntin les gotes petites d'oli amb altres de més grans per a que sigui més fàcil separar-les, després, de la pasta d'oliva.

  • La premsada: Aquí es fa l'extracció definitiva de l'oli de la resta de pasta. Es fa per premsat o centrifugació. La pasta del batut gira dins d'una màquina que separa el sòlid (la sansa) del líquid. Aquest procès es fa en fred, a una temperatura menor a 28 ºC.

  • La tria de l'oli: Aquest procés es pot fer per decantació (el mètode tradicional) o per centrifugació. Consisteix a abocar l'oli a unes piques amb aigua, per tal que la densitat separi l'oli; o bé a una centrifugadora vertical que, mitjançant la velocitat, també separa l'oli de l'aigua.

El que s’obté de tota aquesta sèrie de processos serà l’oli d’oliva verge extra que després comercialitza l’empresa i que s’emmagatzema en dipòsits d’acer inoxidable, els quals permeten una millor conservació del producte. Acabat tot aquest procés, l'oli és envasat segons demanda per tal de garantir-ne les característiques de fragància, aroma, gust afruitat i frescor intactes.

Agromaials està present en tot el procés d’elaboració de l’oli, des de que es recull fins que es ven, el que fa que l’oli que comercialitza sigui d’alta qualitat.